Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja

Osiedla Rudawka przy ulicy Dolnośląskiej 3 w Warszawie

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonywanie robót konserwacyjnych oraz bieżących napraw instalacji wodociągowych (zimnej wody oraz ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją), instalacji kanalizacyjnych (sanitarnych i deszczowych), instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie Osiedla WSM Rudawka przez okres pięciu lat.

Czytaj więcej...

Administracja Osiedla WSM ŻOLIBORZ II, 01-508 Warszawa, ul. ks. Boguckiego 1

ogłasza przetargi nieograniczone na zadania remontowe jak niżej:

 1. Remont balkonów w budynku przy ul. Ks. T. Boguckiego 6
 2. Remont balkonów i loggii w budynku przy ul. Gen. Zajączka 27
 3. Remont balkonów i opaski oraz renowację docieplenia ścian w obrębie elewacji południowej w budynku przy ul. Gen. Zajączka 15
 4. Remont dachu budynku przy ul. Ks. J. Popiełuszki 3
 5. Wymiana instalacji gazowej wraz z robotami poinstalacyjnymi w budynku przy ul. Gen. Zajączka 21
 6. Wymiana instalacji gazowej wraz z robotami poinstalacyjnymi w budynku przy ul. Gen. Zajączka 23
 7. Malowanie klatek schodowych z wykonaniem gładzi gipsowych w budynku mieszkalnym przy ul. Krasińskiego 35
 8. Malowanie klatek schodowych z wykonaniem gładzi gipsowych w budynku mieszkalnym przy ul. Gen. Zajączka 15 i korytarzy przy ul. Dymińska 6
 9. Remont świetlików dachowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Krasińskiego 37 i Ks. J. Popiełuszki 3.

  Czytaj więcej...

Administracja WSM Osiedle Piaski Warszawa ul. Broniewskiego 71

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remont dźwigów osobowych w  budynkach mieszkalnych:

 • Broniewskiego 83 kl. II – dźwig lewy
 • Broniewskiego 87 kl. I – dźwig lewy
 • Broniewskiego 87 kl. II – dźwig lewy

Termin składania ofert do dnia 13.05.2019 r. godz. 14.00  w siedzibie zamawiającego.

Czytaj więcej...

Administracja WSM Osiedle Piaski Warszawa ul. Broniewskiego 71 ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wymiana dźwigu osobowo-towarowego w budynku

 11-to kondygnacyjnym przy ul. Broniewskiego 61 w Warszawie

Termin składania ofert do dnia 13.05.2019 r. godz. 14.00  w siedzibie zamawiającego.

Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem Wymiana dźwigu w budynku mieszkalnym:- ul. Broniewskiego 61 w Warszawie”

Czytaj więcej...

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Administracja 
Osiedla Zatrasie przy ulicy Dolnośląskiej 3 w Warszawie 
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie remontu chodników i ciągów pieszo – jezdnych na terenie będących w zasobach WSM Administracji Osiedla „Zatrasie”.

Czytaj więcej...

Administracja Osiedla Wawrzyszew Nowy

ogłasza przetarg na:

utrzymanie i pielęgnację zieleni na terenie Osiedla WSM Wawrzyszew Nowy.

Czytaj więcej...

WSM Administracja Osiedla Bielany

W-wa ul. Daniłowskiego 3

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 wymianę aparatury sterowej wraz z falownikami w dźwigach osobowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Warszawie przy ulicy:

  • Daniłowskiego 6        -2 szt.
  • Daniłowskiego 8        -2 szt.
  • Starej Baśni 3             -2 szt.

Wymagany termin wykonania zamówienia – do dnia 31.10. 2019 r.

Czytaj więcej...

WSM Administracja Osiedla Bielany

W-wa ul. Daniłowskiego 3

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 • Wymianę 10 szt. drzwi wejściowych i 3 szt. okien w budynkach mieszkalnych w Warszawie.
 • Wymagany termin wykonania zamówienia – do dnia 30.08. 2019 r.
 • Wadium w wysokości 3 300 zł.

  Czytaj więcej...

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Administracja 
Osiedla Zatrasie przy ulicy Dolnośląskiej 3 w Warszawie 
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie remontu chodników i ciągów pieszo – jezdnych na terenie będących w zasobach WSM Administracji Osiedla „Zatrasie”.

 • Termin składania ofert do dnia 04.2019 godz. 900w siedzibie zamawiającego Otwarcie ofert w dniu 16.04.2019 godz. 930 pokój nr 11(I piętro)
 • Materiały przetargowe bezpłatne r
 • Wadium w wysokości 42 500,00 zł wpłacać przelewem na rachunek bankowy nr: 60 1020 1026 0000 1102 0304 2207
 • Materiały przetargowe do pobrania w siedzibie Zamawiającego pokój nr 15 (I piętro) od dnia 02.04.2019 r do 15.04.2019 r w godzinach od 8 do 15

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami – pani Agnieszka Kalinowska tel. 535 – 764 -326.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Administracja WSM Osiedle Piaski

Warszawa ul. Broniewskiego 71

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Mycie, malowanie i impregnacja elewacji wraz z remontem balkonów obejmującym:

- wymianę izolacji poziomej,

- wymianę obróbek blacharskich,

- montaż płytek GRES,

- montaż daszków nad balkonami ostatniej kondygnacji

w budynkach mieszkalnych przy:

 1. a) ul. Kochanowskiego 17
 2. b) ul. Kochanowskiego 24

w Warszawie.

Czytaj więcej...

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Administracja 
Osiedla Zatrasie przy ulicy Dolnośląskiej 3 w Warszawie 
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Konserwację ogólnobudowlaną, stolarską, ślusarską, szklarską i dekarską w budynkach mieszkalnych i pawilonach handlowo-usługowych będących w zasobach Administracji Osiedla WSM Zatrasie. 

Czytaj więcej...