Protokół z posiedzenia kolegium WZ 2018.

Poniżej znajduje się protokół z posiedzenia Walnego Zgromadzenia członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 2018.