Rok 2019 rokiem przekształceń

Jedno z najczęściej zadawanych przez spółdzielców pytań dotyczyło w tym roku przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. „O co chodzi? Czy to kosztowne? Co trzeba zrobić?” – zastanawiali się mieszkańcy. Podsumujmy, co w tej sprawie wydarzyło się w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Czytaj więcej...

Inwestycja Lindego – czekamy na pozwolenie na budowę

Trwa procedura wydania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i wydającej pozwolenie na budowę. Czekamy na decyzję o przekształceniu gruntu leśnego na grunt rolny.

W październiku przełożono sieć cieplną kolidującą z projektowanym budynkiem. W listopadzie rozpoczęto roboty wyburzeniowe istniejących obiektów. Roboty zostały poprzedzone wykonaniem opinii ornitologicznej, która nie wykazała obecności ptaków. Opinia została przekazana do Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Dzielnicy Bielany.

Czytaj więcej...

II etap Osiedla Szmaragdowego powstanie w systemie GRI

Mając na uwadze fakt, iż Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa podejmie działalność inwestycyjną w systemie Głównego Realizatora Inwestycji (GRI), chcemy Państwu przybliżyć zasady i formułę realizacji inwestycji w tym systemie.

Głównym celem realizacji inwestycji w formule GRI jest skupienie wszystkich czynności formalno-prawnych oraz związanych z realizacją w obrębie jednego podmiotu. System GRI pozwala na jednoznaczne określenie odpowiedzialności za uzyskane rezultaty ustalone w założeniach techniczno-ekonomicznych. Bardzo ważnym aspektem jest to, iż Inwestor zawiera umowę, w której określone precyzyjnie są skutki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także wynagrodzenia i wszystkie rozliczenia,  tylko z GRI.

Czytaj więcej...

Zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Wykaz nieruchomości , w stosunku do których Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa otrzymała zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916).

Stan na dzień 2.12.2019 r.:

Czytaj więcej

Dni Otwarte w WSM

Prezes Zarządu WSM zaprasza spółdzielców – mieszkańców naszych osiedli w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach 15:00-17:00. Spotkania będą tematyczne, ale znajdzie się też czas na sprawy wniesione. Zapraszamy. Poniżej podajemy terminy na najbliższe miesiące.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

informujemy, że osoby ubiegające się o nabycie lokali w zasobach Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej mogą stać się celem oszustów podszywających się za pośredników w kontaktach ze Spółdzielnią.

Czytaj więcej...

OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) zastąpi dyrektywę o ochronie danych 95/46/WE i będzie stosowane  w krajach UE od 25 maja 2018 r. W ramach naszych starań, w celu dostarczania informacji o tym, jak Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Warszawska Spółdzielnię Mieszkaniową, przekazujemy niezbędne informacje w tym zakresie.

Czytaj więcej...

ZARZĄD WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO:

Inspektor ds. Inwestycji

Miejsce pracy:  Warszawa, ul. Elbląska 14- Zakład Nadzoru Inwestorskiego

Do zadań należeć będzie:

 • współpraca przy tworzeniu specyfikacji warunków zamówienia,
 • opracowywanie założeń projektowych,
 • wsparcie projektantów w procedurach administracyjnych,
 • tworzenie harmonogramów inwestycji i budżetu,
 • raportowanie przebiegu inwestycji,
 • koordynacja prac projektantów i procesu realizacji,
 • kontrola przebiegu procesu budowlanego i jego kluczowych parametrów,
 • koordynacja zmian lokatorskich,
 • organizacja przetargów oraz weryfikacja ofert przetargowych m.in. na Generalne Wykonawstwo
 • optymalizacja rozwiązań technicznych i kosztów realizacji inwestycji
 • tworzenie i systematyzowanie dokumentacji dotyczącej prowadzonych inwestycji

OCZEKUJEMY :

 

 • wykształcenia wyższego technicznego
 • doświadczenia w prowadzeniu projektów/robót budowlanych budynków
 • obsługi pakietu Office, ACAD
 • znajomości aktualnego prawa budowlanego, warunków technicznych, przepisów ppoż., sanitarnych
 • uprawnień budowlanych do kierowania robotami lub projektowych - mile widziane
 • samodzielności, dokładności, zaangażowania
 • dobrej organizacji
 • kreatywności

 

ZAPEWNIAMY:

 • pracę w jednej z największych Spółdzielni Mieszkaniowych w Polsce
 • realny wpływ na wynik realizowanych projektów
 • pracę w zgranym profesjonalnym zespole specjalistów i przyjazną atmosferę pracy.
 • umowę o pracę

 

Czytaj więcej...

WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

 

Specjalista ds. terenowo - prawnych

 

 

Miejsce pracy:  Warszawa, Żoliborz

 

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • prowadzenie spraw z zakresu nabycia nieruchomości, których posiadaczem jest Spółdzielnia bez tytułu prawnego,
 • przygotowywanie spraw o nieuregulowanym stanie prawnym Spółdzielni nieruchomości w celu nabycia własności przez zasiedzenie,
 • przygotowywanie wniosków  do właściwych organów administracji w sprawach scalania lub podziału nieruchomości,
 • przygotowywanie wniosków do właściwych organów i Sądu o: łączenie lub dzielenie nieruchomości, obciążenie oraz wykreślenie hipoteki, założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości, wpisanie odrębnej własności lokali oraz budynku,
 • przygotowywanie wniosków do właściwych organów w sprawach dot. zmiany okresu użytkowania  wieczystego gruntu,
 • prowadzenie spraw o zwrot nieruchomości wywłaszczonych pod budowę osiedli,
 • opracowywanie odwołań w sprawach wypowiedzenia przez właścicieli gruntu wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
 • przygotowywanie pod względem prawnym danej nieruchomości do określenia przedmiotu odrębnej własności lokali,
 • ustalanie z notariuszami treści projektów aktów notarialnych nabycia, zbycia, zamiany nieruchomości przez Spółdzielnię oraz ustanowienia odrębnej własności lokali.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenie wyższe
 • Co najmniej 2- letni staż na podobnym stanowisku
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Biegła obsługa  programu MS Office
 • Znajomość ustaw:
 • ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000r. z późn.zm.,
 • ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. z późn. zm.,
 • ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. z późn. zm.,
 • ustawa o księgach wieczystych i hipotece z dnia  6 lipca 1982 r. z późn. zm.,
 • ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów  zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dnia 20 lipca 2018 r.,
 • ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne  z dnia 17 maja 1989 r. z późn. zm.,
 • ustawy kodeks postępowania administracyjnego z dnia 17 maja 1989 r. z późn. zm.,

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • pracę w jednej z największych Spółdzielni Mieszkaniowych w Polsce
 • pracę w zgranym profesjonalnym zespole specjalistów i przyjazną atmosferę pracy
 • pakiet świadczeń z ZFŚS

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie  w terminie do dnia 07.02.2020 r. aplikacji, klikając w przycisk aplikowania lub pocztą na adres: Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa, z dopiskiem, że zgłoszenie dotyczy rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. terenowo – prawnych. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Czytaj więcej...

ZARZĄD WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO:

Specjalista ds. eksploatacji i remontów

Miejsce pracy:  Warszawa, ul. Elbląska 14.

Do zadań należeć będzie:

 

 • współpraca przy tworzeniu Specyfikacji Warunków Zamówienia,
 • współpraca przy tworzeniu planów remontów,
 • kontrola i raportowanie przebiegu remontów,
 • koordynacja prac projektantów i procesu realizacji remontów,
 • koordynacja prac przy usuwaniu usterek,

Oczekujemy:

 

 • wykształcenia wyższe budowlane,
 • obsługi pakietu Office
 • znajomości prawa budowlanego, warunków technicznych,

 

ZAPEWNIAMY:

 • pracę w jednej z największych spółdzielni mieszkaniowych w Polsce
 • realny wpływ na wynik realizowanych projektów
 • pracę w zgranym profesjonalnym zespole specjalistów i przyjazną atmosferę pracy.
 • umowę o pracę

 

Czytaj więcej...