WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Administracja Osiedla Wawrzyszew
z siedzibą przy ul. Wolumen 25A, tel: 22 864-63-83 , 01 – 961 Warszawa

ogłasza konkurs ofert  na  wynajęcie  lokali użytkowych przy:

 

 1. PETOFIEGO 3 - o pow. 53,30 m- usytuowany w pawilonie handlowym wolno stojącym, posiada dwa wejścia z patio oraz  dostępem do rampy  i  podjazdem,
 1. PETOFIEGO 3 - o pow. 28,20 m - usytuowany w pawilonie handlowym  wolno  stojącym wejście od strony patio (obecnie sprzedaż biżuterii, Agencja  Bankowa oraz odbiór  przesyłek). 
 1. Dantego 1A - o pow. 13,90 m2 - usytuowany  z tyłu budynku mieszkalnego z niezależnym wejściem obecnie gabinet usług protetycznych.

                                     

Oba lokale wyposażone są w instalację centralnego ogrzewania, zimnej wody, elektryczną z przeznaczeniem  na  działalność handlową, usługową, medyczną itp.                                             

   

Czytaj więcej...

Dzień otwarty w WSM
Remonty w osiedlach Spółdzielni

W środę 7 listopada o godzinie 15:00 rozpoczęło się kolejne spotkanie w ramach „Dnia otwartego w WSM”. Tematem wydarzenia było omówienie planów i potrzeb spółdzielni w zakresie inwestycji i remontów.

Czytaj więcej...

Dzień Otwarty w WSM (październik)
Ruszają przygotowania do programu budowy wind

Październikowe spotkanie prezes WSM Barbary Różewskiej z mieszkańcami poświęcone było tematowi budowy wind w cztęropiętrowych budynkach. Od lat mówiono o tym, że sprawa jest trudna, a właściwie niemożliwa do realizacji. Coś się na szczęście zmieniło. O tym, jak ważny to temat, może świadczyć frekwencja. Na spotkanie przyszło ponad 20 osób, najwięcej w dotychczasowej historii „pierwszych czwartków w WSM”.

Czytaj więcej...

WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Administracja Osiedla „MŁOCINY”
z siedzibą przy ul. Wrzeciono 14A, 01 – 961 Warszawa

ogłasza przetarg na:

WYKONANIE REMONTU KLATEK SCHODOWYCH NR I, II, III i IV W BUDYNKU MIESZKALNYM
PRZY UL. MARYMONCKIEJ 137/139 W WARSZAWIE

Oferta: pisemna oferta wraz z dowodem wpłaty wadium powinna zostać dostarczona w zaklejonej kopercie do siedziby Administracji Osiedla WSM „MŁOCINY”

z dopiskiem na kopercie „Przetarg – wykonanie remontu klatek schodowych nr I, II, III i IV w budynku mieszkalnym przy ul. Marymonckiej 137/139 w Warszawie.”

Czytaj więcej...

Andrzejkowe tradycje

W Polsce „andrzejkami” nazywamy dwa niezależne dni świąteczne. Pierwsze to Dzień Świętego Andrzeja Apostoła, nieruchome święto kościelne, obchodzone 30 listopada. Przypada na końcu lub na początku roku liturgicznego, „andrzejki” są więc specjalną okazją do zorganizowania ostatnich hucznych zabaw przed rozpoczynającym się adwentem. Te zabawy mają powiązanie z rokiem liturgicznym. Dzień świętego Andrzeja jest oczywiście ważnym świętem kościelnym.

Czytaj więcej...

Inwestycja Lindego – czekamy na pozwolenie na budowę

Trwa procedura wydania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i wydającej pozwolenie na budowę. Czekamy na decyzję o przekształceniu gruntu leśnego na grunt rolny.

W październiku przełożono sieć cieplną kolidującą z projektowanym budynkiem. W listopadzie rozpoczęto roboty wyburzeniowe istniejących obiektów. Roboty zostały poprzedzone wykonaniem opinii ornitologicznej, która nie wykazała obecności ptaków. Opinia została przekazana do Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Dzielnicy Bielany.

Czytaj więcej...

II etap Osiedla Szmaragdowego powstanie w systemie GRI

Mając na uwadze fakt, iż Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa podejmie działalność inwestycyjną w systemie Głównego Realizatora Inwestycji (GRI), chcemy Państwu przybliżyć zasady i formułę realizacji inwestycji w tym systemie.

Głównym celem realizacji inwestycji w formule GRI jest skupienie wszystkich czynności formalno-prawnych oraz związanych z realizacją w obrębie jednego podmiotu. System GRI pozwala na jednoznaczne określenie odpowiedzialności za uzyskane rezultaty ustalone w założeniach techniczno-ekonomicznych. Bardzo ważnym aspektem jest to, iż Inwestor zawiera umowę, w której określone precyzyjnie są skutki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także wynagrodzenia i wszystkie rozliczenia,  tylko z GRI.

Czytaj więcej...

Wawrzyszew
Czy łączka pozostanie łączką?

Walka o wawrzyszewską łączkę dobiega końca? Po kilku latach jest duża szansa na to, że łączka pozostanie łączką i przed oknami mieszkańców Wawrzyszewa i Wawrzyszewa Nowego nie wyrosną bloki, a powietrze nie zostanie zatrute spalinami z setek nowych samochodów.

Czytaj więcej...

WSM doceniona

Spółdzielcze Stowarzyszenie Kultury im. Stanisława Staszica nagrodziło najaktywniejsze spółdzielnie stolicy. 11 września dyplom uznania otrzymały prezeski trzech kooperatyw – wszystkich spod znaku WSM.

Czytaj więcej...

Zmiany w Zarządzie WSM
Jarosław Kufel nowym prezesem ds. inwestycji i remontów

Po krótkiej przerwie Zarząd znów działa w pełnym składzie. Nowym prezesem ds. inwestycji i remontów został Jarosław Kufel, dotychczasowy kierownik Zakładu Nadzoru Inwestorskiego w WSM.

Czytaj więcej...

Z prac Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej od 9 września do 4 listopada odbyła 5 posiedzeń. Porządek obrad ustaliło prezydium Rady, którego zadaniem jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej. Pomiędzy posiedzeniami pracowały komisje Rady: Członkowsko-Mieszkaniowa, Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, Inwestycyjna, Rewizyjna, Organizacyjno-Samorządowa. Odbyły one po kilka posiedzeń, w trakcie których zostały zaopiniowane materiały rozpatrywane przez Radę na posiedzeniach plenarnych.

Czytaj więcej...

Nowy numer „Życia WSM”

PZEWSM1113s001inter
Do Spółdzielni trafił nowy numer „Życia WSM”. A w nim m.in.:

 • Kamienie niepodległości – 11 listopada żoliborzanie tradycyjnie spotkali się w Parku Żeromskiego
 • Zmiany w Zarządzie WSM – Jarosław Kufel nowym prezesem ds. inwestycji i remontów
 • WSM doceniona – Spółdzielcze Stowarzyszenie Kultury im. Stanisława Staszica nagrodziło najaktywniejsze spółdzielnie stolicy
 • Z prac Rady Nadzorczej – Jacek Sidor opisuje tematy 5 ostatnich posiedzeń RN
 • Czy łączka pozostanie łączką? – Małgorzata Popiołek o pracach nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Wawrzyszewa Nowego
 • II etap Osiedla Szmaragdowego powstanie w systemie GRI – wyjaśniamy, na czym polega ta formuła
 • Andrzejkowe tradycje
 • Cmentarz Wawrzyszewski – dwa wieki historii
 • Budżet Obywatelski na rok 2020. Trzeba poprawić komunikację z urzędnikami – Krzysztof Wypyski podsumowuje tegoroczną edycję
 • Dzieci gorszego Boga II – Zbigniew Zieliński o nierównym traktowaniu mieszkańców stolicy
 • Sukces na Zatrasiu: ruszył długo wyczekiwany remont drogi dojazdowej do osiedla – materiał Marty Poniatowskiej
 • Dzień Otwarty w WSM: ruszają przygotowania do programu budowy wind
 • Dzień otwarty w WSM: remonty w osiedlach Spółdzielni
 • Komisja garażowa czeka na wyrok sądu – o garażach przy Rydygiera
 • Klub Piaski laureatem konkursu „Miejsce Przyjazne Bielańskim Seniorom”
 • Dzień Seniora na Zatrasiu
 • Nasze osiedla – wczoraj i dziś: Marcin Bagrianow zaprasza na Wawrzyszew
 • Nasze ulice – Włościańska
 • Listy do redakcji
 • Krzyżówka z nagrodami

Czytaj więcej...

Administracja Osiedla WSM ŻOLIBORZ II
01-508 Warszawa, ul. ks. Boguckiego 1
ogłasza
Konkurs ofert na wynajęcie lokali użytkowych


przy ul.:

1. al. Wojska Polskiego 41 ( pl. Grunwaldzki), o pow. 96 m2., lokal usytuowany jest na parterze czteropiętrowego budynku, z przeszkloną witryną od strony Al. Jana Pawła II. Dostępny od stycznia 2020 r. Rozpatrywanie ofert rozpocznie się w dniu 25.11.2019 r.

2. ul. Dymińska 4, lokal usytuowany w budynku wolnostojącym na parterze, pow. 22,5 m2., z witryną. Wejście do lokalu bezpośrednio z poziomu chodnika ulicy Dymińska. Lokal wolny od lutego 2020 r. Rozpatrywanie ofert rozpocznie się w dniu 18.12. 2019 r.

Czytaj więcej...

Zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 

Wykaz nieruchomości , w stosunku do których Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa otrzymała zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów      (Dz. U. z 2019 r. poz. 916).

Stan na dzień 02.12.2019 r.:

Czytaj więcej

Dni Otwarte w WSM

Prezes Zarządu WSM zaprasza spółdzielców – mieszkańców naszych osiedli w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach 15:00-17:00. Spotkania będą tematyczne, ale znajdzie się też czas na sprawy wniesione. Zapraszamy. Poniżej podajemy terminy na najbliższe miesiące.

Czytaj więcej...

Przyjazny Spółdzielni po raz czwarty

Jak co roku redakcja „Życia WSM” ogłasza konkurs „Przyjazny Spółdzielni”. Szukamy osób, które w 2019 roku zrobiły (lub dopiero zrobią) coś dobrego dla społeczności całej WSM lub kilku jej osiedli. Nagroda zostanie wręczona po raz czwarty.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

informujemy, że osoby ubiegające się o nabycie lokali w zasobach Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej mogą stać się celem oszustów podszywających się za pośredników w kontaktach ze Spółdzielnią.

Czytaj więcej...

OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) zastąpi dyrektywę o ochronie danych 95/46/WE i będzie stosowane  w krajach UE od 25 maja 2018 r. W ramach naszych starań, w celu dostarczania informacji o tym, jak Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Warszawska Spółdzielnię Mieszkaniową, przekazujemy niezbędne informacje w tym zakresie.

Czytaj więcej...

Stanowisko pracy: Specjalista ds. finansowo-księgowych

Zakres czynności:

 1. Obsługa programu komputerowego Papirus, Optima oraz bankowości elektronicznej.
 2. Dekretacja i księgowanie faktur zakupu i sprzedaży w programie komputerowym Papirus.
 3. Współpraca przy sporządzaniu planu i bilansu Osiedla i okresowych sprawozdań finansowych.
 4. Uzgadnianie na bieżąco obrotów i sald poszczególnych kont księgowych, syntetycznych oraz analitycznych. 
 5. Dekretacja, księgowanie i analiza dokumentów bankowych, sporządzanie i elektroniczny przekaz przelewów .
 6. Sporządzanie miesięcznych rejestrów z operacji bankowych.
 7. Sporządzanie i elektroniczny przekaz JPK.
 8. Analiza, uzgadnianie i coroczne wysyłanie zawiadomień o stanie kaucji, stanie sald lokali użytkowych i kontrahentów
 9. Korespondencja z mieszkańcami w zakresie opłat eksploatacyjnych.
 10. Wycena remanentów środków trwałych i przedmiotów nietrwałych.
 11. Wykonywanie innych poleceń wydanych przez Pracodawcę zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe
 • Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Biegła znajomość programów: MS Office
 • Mile widziana znajomość programu Papirus
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • Komunikatywność

 

Czytaj więcej...